De Harmonie – Laag-Soeren

Voor ogen staat een herontwikkeling tot een woongebied waarbij het oorspronkelijke gebouw van de Harmonie (voormalig café-restaurant) wordt gehandhaafd en ingepast, de aan- en bijgebouwen worden verwijderd. Terug naar de basis, met een moderne touch. De ontwikkeling van dit woongebied is een co-productie met Huisvisie b,v.

Qua woningbouwprogramma gaat bijzondere aandacht uit naar levensloopbestendigheid. Dat wil zeggen dat de woningen de mogelijkheid hebben van- een slaap- en badkamer op woonniveau. Uitzonderlijk zijn de groene omgevingskwaliteit van de plek en de doorwerking daarvan in het plan.

Scroll naar boven