Waalfront – Nijmegen

Rondom de voormalige Honig Fabriek in Nijmegen wordt gewerkt aan een nieuw gezicht van Nijmegen. In opdracht van gebiedsontwikkelaar Ontwikkelingsbedrijf Waalfront en in samenwerking met het netwerk van betrokken stakeholders is de integrale mobiliteitsvisie voor Waalkwartier ontwikkeld en vindt de implementatie plaats. Waalfront kiest hiermee voor een deelplan overstijgende mobiliteitsaanpak en anticipeert op de verschuiving van de auto naar multimodale oplossingen.

Scroll naar boven